Aard en omvang van kansspelen

By Editor

Abstract. In dit onderzoek is gekeken naar wat er al bekend is over de illegale kansspelen in Nederland en of er methoden zijn om per type kansspel de aard en omvang van illegale kansspelen betrouwbaar vast te stellen en of deze methoden in de praktijk haalbaar zijn, en zo ja, wat (per type kansspel) de beste methode is om de aard en omvang van illegale kansspelen vast te stellen, met de

Vertalingen van het uitdrukking VAN DE AARD EN DE OMVANG VAN DE STRALINGSRISICO'S van nederlands naar engels en voorbeelden van het gebruik van "VAN DE AARD EN DE OMVANG VAN DE STRALINGSRISICO'S" in een zin met hun vertalingen: Met inachtneming van de aard en de omvang van de stralingsrisico's in de gecontroleerde zones wordt. Dit onderzoek is bedoeld om inzicht te krijgen in de aard en omvang van een aantal nieuwe en/of belangrijke illegale kansspelen in Nederland anno 2008. Repository hosted by TU Delft Library. Login ·. Search. Type: Year: Quick links TU Delft. TU Delft Library · About TU Delft Publications · Open Science · Copyright  onderzoek uitgevoerd naar de aard en omvang van illegale kansspelen in. Nederland. Daarmee wordt voortgebouwd op een voorstudie, die eerder in opdracht  Welke verschuivingen in de aard en omvang van verslaving aan kansspelen zijn opgetreden ten opzichte van het eerdere onderzoek? Welke veranderingen zijn,  

de aard, ernst en omvang van het oneigenlijk medicijngebruik onder Nederlandse jongeren in de leeftijds-categorie van 14 tot en met tot 17 jaar. Het onderhavige onderzoek richt zich op het gebruik van genees-middelen die zowel op recept voorgeschreven dienen te worden door de (huis)arts, als op geneesmiddelen die zonder recept verkrijgbaar zijn.

Dit onderzoek is bedoeld om inzicht te krijgen in de aard en omvang van een aantal nieuwe en/of belangrijke illegale kansspelen in Nederland anno 2008. Repository hosted by TU Delft Library. Login ·. Search. Type: Year: Quick links TU Delft. TU Delft Library · About TU Delft Publications · Open Science · Copyright  onderzoek uitgevoerd naar de aard en omvang van illegale kansspelen in. Nederland. Daarmee wordt voortgebouwd op een voorstudie, die eerder in opdracht 

Vier onderdelen staan centraal: de omvang van kansspelverslaving, de aard van kansspelverslaving, het preventiebeleid en verwachtingen voor de toekomst. Na een voorstudie door het Amsterdam Institute for Addiction Research, heeft het Centrum voor Verslavingsonderzoek (CVO) in 2005 het eerste onderzoek uitgevoerd.

In opdracht van het College van toezicht op de kanspelen en de aanbieders van legale kans-spelen, verenigd in het Nederlands Kansspel Platform, heeft Ernst & Young Forensic Servi-ces een onderzoek uitgevoerd naar aard en omvang van enkele illegale kansspelen die in Ne-derland worden aangeboden. Ook kan de gemeente de situatie van het bedrijf ter plaatse beoordelen. Maar als de melding al is ingediend, kunnen extra gegevens niet via de AIM worden ingediend. Dit kan bijvoorbeeld wel via e-mail. Voorbeelden. Een Vraag en antwoord geeft enkele voorbeelden van de benodigde gegevens over aard en omvang van de activiteiten en processen. populatie en (veronderstelde) risicogroepen. Actueel prevalentieonderzoek naar de aard en omvang van kansspeldeelname en kansspelverslaving is nodig om gefundeerde aanbevelingen voor preventie te kunnen geven en de groepen te identificeren die daadwerkelijk een verhoogd risico lopen op online kansspelversla-vingsproblematiek. Definitie. De wetgeving definieert een kansspel als volgt: “elk spel of weddenschap, waarbij een ingebrachte inzet van om het even welke aard, hetzij het verlies van deze inzet door minstens één van de spelers of wedders, hetzij een winst van om het even welke aard voor minstens één van de spelers, wedders of inrichters van het spel of de weddenschap tot gevolg heeft en waarbij het

onderzoek uitgevoerd naar de aard en omvang van illegale kansspelen in. Nederland. Daarmee wordt voortgebouwd op een voorstudie, die eerder in opdracht 

Tweede meting aard en omvang kansspelen in Nederland, Europese Commissie van wetgeving 8. Wet Kansspelen op afstand - Kansspelautoriteit Ter vergelijking: het bruto spelresultaat van Holland Casino bedraagt ongeveer miljoen euro en de speelautomatensector in Nederland heeft een vergelijkbare omvang als het legaal spelresultaat van Holland Casino. Bieleman et al. (2011) hebben onderzoek gedaan naar de aard en omvang van deelname aan kansspelen en kansspelverslaving in Nederland, maar zijn in hun rapportage niet expliciet ingegaan op probleemspelers. het aanbieden van kansspelen kunnen rechtvaardigen. Voorts stelt het Hof in de zaken Placanica3 en Stoβ4: “Om ervoor te zorgen dat de kansspelactiviteiten in controleerbare 1 Kamerstukken II 2011/12, 32 264, nr. 23. 2 “Gokken in kaart. Tweede meting aard en omvang kansspelen in Nederland”. (WODC-rapport van december 2011).

Een onderzoek naar veranderingen in de aard en omvang van kansspeldeelname en kansspelproblematiek in voormalige ‘witte vlekken’ Samenvatting Met het oog op de opening van twee nieuwe vestigingen van Holland Casino in Venlo (8 maart 2006) en Leeuwarden (1 december 2006) heeft Stichting CVO in samenwerking met TNS NIPO een

van deze voormalig agrarische erven kan ook kansen bieden om het landelijk gebied economisch en sociaal vitaal te houden. Een scherper beeld inzake de aard en omvang van de opgave met betrekking tot de vrijkomende agrarische bebouwing (hierna VAB) voor de komende jaren kan uitgangspunten bieden voor gerichte oplossingsrichtingen. Tweede meting aard en omvang van kansspelen in Nederland” ligt bij de Tweede Kamer. De belangrijkste conclusie van het rapport is dat het aantal mensen dat deelneemt aan kansspelen is gedaald ten opzichte van 2005. Online gokken is echter wel toegenomen. Over het geheel genomen lijkt het er daarnaast op dat het aantal gokverslaafden is afgenomen. Heinrich Dressel - een Duitse geleerde en archeoloog die net bestudeerde de oude amforen.Hieronder kunt u zien hoe deze man eruit zag.In het bijzonder, heeft hij een gedetailleerde typologie van oude amforen ontwikkeld.Van binnenlandse onderzoekers belangrijke bijdrage aan de studie van dit soort gerechten gemaakt archeoloog Sergei Monakhov.